Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Solfege

Το μάθημα αυτό αφορά μελωδικές ασκήσεις οι οποίες εκτελούνται φωνητικά. Ο σπουδαστής  διδάσκεται και μελετά μια σειρά από μελωδικές ασκήσεις οι οποίες έχουν στόχο την εκμάθηση και βελτίωση των φωνητικών ικανοτήτων, του ρυθμού και της αναγνωρισιμότητας των νοτών. Είναι αρκετό το επίπεδο Β ή Γ Κατωτέρας ώστε ο σπουδαστής να μπορεί επαρκώς να ανταποκριθεί στο ξεκίνημα αυτών των μαθημάτων. Τα μαθήματα Solfege γίνονται παράλληλα με τα θεωρητικά Θεωρία και Αρμονία, αφού διαρκούν από 5 έως 6 χρόνια ανάλογα τον εσωτερικό κανονισμό της εκάστοτε μουσικής σχολής ή ωδείου.