Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Ιστορία μουσικής

Ο σπουδαστής διδάσκεται την ιστορία της μουσικής από τα προιστορικά χρόνια έως το παρόν. Το επίπεδό του πρέπει να είναι Ανωτέρα. Η φοίτηση διαρκεί 2 έτη.