Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Ασκήσεις

Ακολουθεί μια σειρά ασκήσεων στις εξής κατηγορίες: Α Θεωρία, Β Θεωρία, Γ Θεωρία, Α Αρμονία, Β Αρμονία, Γ Αρμονία, Α Solfege, Β Solfege, Γ Solfege, Δ Solfege, Ε Solfege.
 1. Δώστε ορισμό για α) Συγκοπή β) Αντιχρονισμό
 2. Τι είναι ο Μετρονόμος
 3. Τι ονομάζεται Διάστημα
 4. Πώς μετράμε τα διαστήματα
 5. Τι ονομάζουμε:
  Μελωδικά και Αρμονικά Διαστήματα, Απλά και Σύνθετα Διαστήματα, Φυσικά και Αλλοιωμένα Διαστήματα, Τέλεια και Ατελή Διαστήματα, Σύμφωνα και Διάφωνα Διαστήματα, Εναρμόνια Διαστήματα, Χαρακτηριστικά Διαστήματα
 1. Τι ονομάζεται ηχος; Ποια τα χαρακτηριστικά των μουσικών φθόγγων; Τι διαφορά έχουν οι φθόγγοι από τα φθογγόσημα;
 2. Τι ονομάζεται ημιτόνιο; Τι διαφορά υπάρχει μεταξύ χρωματικού κ διατονικού ημιτονίου;
  Πόσα ημιτόνια περιέχονται σε:     i)1 οκτάβα     ii)1 τονο     iii)1 τριημιτόνιο;