Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Υποχρεωτικό Αρμονίας

Αρμονία είναι το μάθημα στο οποίο διδάσκεται η τέχνη των συνδυασμών των ήχων σε συνηχήσεις και η διαδοχή αυτών των συνηχήσεων. Με αυτό τον τρόπο ο σπουδαστής μαθαίνει να χειρίζεται σωστά τους μουσικούς φθόγγους και τις συνηχήσεις αυτών ώστε να προκύπτει πάντα ένα ενδιαφέρον άκουσμα. Το αποτέλεσμα του μαθήματος αυτού καλύπτει μόνο λίγες από τις βασικές γνώσεις που μπορεί να έχει ένας συνθέτης. Για να παρακολουθήσει ο σπουδαστής τα μαθήματα του Υποχρεωτικού Αρμονίας, θα πρέπει να έχει τελειώσει τα μαθήματα της Θεωρίας. Η φοίτηση διαρκεί 3 έτη.