Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Μάθημα Οργανογνωσίας

Είναι το μάθημα που ασχολείται με όλα τα είδη των οργάνων. Διδάσκεται αναλυτικά η κάθε κατηγορία οργάνων και κάθε όργανο μεμονωμένα. Ακούγονται ηχητικά αποσπάσματα ώστε με αυτό τον τρόπο ο σπουδαστής να έχει ακούσει και να γνωρίζει το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα του κάθε οργάνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος, είναι το επίπεδο των σπουδαστών (στο όργανο) να είναι προχωρημένο, συγκεκριμένα απαιτείται τουλάχιστον επίπεδο Μέσης. Η διάρκεια φοίτησης είναι 1 έτος.