Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Πρακτικό διδασκαλείο

Πρόκειται για την πρακτική άσκηση του σπουδαστή. Κατά τη διάρκεια φοίτησης, ο σπουδαστής αναλαμβάνει να διδάξει σε αρχάριο μαθητή υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση του καθηγητή του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βρίσκεται ο σπουδαστής σε αρκετά προχωρημένο επίπεδο σπουδών, συγκεκριμένα ζητείται τουλάχιστον επίπεδο Α Ανωτέρας. Η διάρκεια της άσκησης είναι 2 έτη.