Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Μουσική δωματίου

Στη μουσική δωματίου ο σπουδαστής συνοδεύει ή συνοδεύεται από ένα άλλο όργανο. Το όργανο αυτό μπορεί να είναι οποιοδήποτε κλασσικό όργανο. Ο εκτελεστής του άλλου οργάνου δεν είναι σπουδαστής αλλά καθηγητής, αφού θα πρέπει να διδάξει το σπουδαστή πως να συνοδεύει ή να συνοδεύεται από άλλα όργανα. Θα πρέπει και οι δύο να δέσουν τόσο καλά μεταξύ τους σαν να είναι επαγγελματίες μουσικοί, γι αυτό και το επίπεδο του σπουδαστή πρέπει να είναι αρκετά υψηλό. Είναι απαραίτητο ο σπουδαστής να βρίσκεται ήδη σε επίπεδο Ανωτέρας. Η φοίτηση διαρκεί 2 έτη.