Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Μορφολογία

Το μάθημα της μορφολογίας αφορά τη δομή των μουσικών έργων. Ο σπουδαστής διδάσκεται τον τρόπο να ξεχωρίζει, να ομαδοποιεί και να αναλύει μουσικά έργα όλων των μουσικών περιόδων. Το απαιτούμενο επίπεδο είναι Ανωτέρα. Η φοίτηση διαρκεί 1 έτος.