Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Κατά τη διάρκεια των σπουδών των κλασσικών οργάνων, είναι υποχρεωτικό κάθε μαθητής να διδαχθεί μια σειρά από υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία ειναι: Θεωρία, Αρμονία, Solfege, Χορωδία, Ιστορία μουσικής, Μορφολογία, Μουσική δωματίου, Prima Vista, Πρακτικό διδασκαλείο και Οργανογνωσία.

Σε αυτό το μάθημα ο σπουδαστής μαθαίνει τους περισσότερους όρους της μουσικής.

Αρμονία είναι το μάθημα στο οποίο διδάσκεται η τέχνη των συνδυασμών των ήχων σε συνηχήσεις και η διαδοχή αυτών των συνηχήσεων.

Το μάθημα αυτό αφορά μελωδικές ασκήσεις οι οποίες εκτελούνται φωνητικά.

Σε αυτό το μάθημα ο σπουδαστής διδάσκεται το πώς θα πρέπει να καταταχθούν οι χορωδοί στη χορωδία.

Ο σπουδαστής διδάσκεται την ιστορία της μουσικής από τα προιστορικά χρόνια έως το παρόν.

Το μάθημα της μορφολογίας αφορά τη δομή των μουσικών έργων.

Στη μουσική δωματίου ο σπουδαστής συνοδεύει ή συνοδεύεται από ένα άλλο όργανο.

Οι λέξεις Prima Vista μεταφράζονται ως η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση.