Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Ωδική

Στο μάθημα της Ωδικής ο σπουδαστής διδάσκεται κυρίως την παιδαγωγία της σχολικής μουσικής. Διδάσκεται βασική Αρμονία, Πιάνο και ανάλυση μουσικών κειμένων. Για να εγγραφεί ο σπουδαστής στο Α έτος Ωδικής, θα πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις εφόσον έχει ολοκληρώσει τα 3 έτη Θεωρίας, το Α έτος Υποχρεωτικού Αρμονίας και τα 4 έτη Solfege, όλα με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς. Εάν είναι κάτοχος πτυχίου Ειδικού Αρμονίας (με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς), μπορεί να εισαχθεί απευθείας στο Α έτος ή με κατατακτήριες εξετάσεις στο Β έτος Ωδικής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα της Ωδικής είναι: Πιάνο (επίπεδο Α Μέσης), Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία, Υποχρεωτικό Αρμονίας, Πρακτικό Διδασκαλείο. Η φοίτηση διαρκεί 2 έως 4 έτη.