Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Prima Vista

Οι λέξεις Prima Vista μεταφράζονται ως η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση. Σε αυτό το μάθημα ο σπουδαστής διδάσκεται τον τρόπο να μπορεί να παίξει ένα κομμάτι βλέποντάς το για πρώτη φορά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το επίπεδο σπουδών να είναι αρκετά υψηλό, συγκεκριμένα επίπεδο Β Ανωτέρας. Η φοίτηση είναι 2 έτη.