Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Μάθημα Θεωρίας

Σε αυτό το μάθημα ο σπουδαστής μαθαίνει τους περισσότερους όρους της μουσικής. Διδάσκεται από την αρχή να γνωρίζει τις νότες, να μετράει το ρυθμό, να εξηγεί τα μουσικά σύμβολα. Στην ουσία είναι ένα μάθημα θεωρίας της μουσικής σημειογραφίας, που όσο εύκολο και απλό ακούγεται, τόσο πολύπλοκο και απαιτητικό είναι. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, ο σπουδαστής για να ξεκινήσει το μάθημα της Θεωρίας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα 9 χρόνια της ζωής του και να βρίσκεται τουλάχιστον σε επίπεδο Κατωτέρας. Η φοίτηση είναι 3 έτη.