Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Οργανογνωσία

Τα μουσικά όργανα, ανάλογα με το είδος του ηχογόνου σώματος, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο παράγουν ήχο, χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες: Χορδόφωνα (έγχορδα), Αερόφωνα (πνευστά), Μεμβρανόφωνα και Ιδιόφωνα.

Σε αυτά τα όργανα ο ήχος παράγεται από παλμικές κινήσεις μίας ή περισσοτέρων χορδών που είναι τεντωμένες πάνω σε ένα ηχείο.

Στα ιδιόφωνα το ηχογόνο σώμα είναι το ίδιο σώμα του οργάνου.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όργανα που ο ήχος τους παράγεται κυρίως με κρούση της επιφάνειας του ηχογόνου μέρους δηλαδή της μεμβράνης (απευθείας με το χέρι ή με ειδικές μπαγκέτες), αλλά και με πιο ασυνήθιστους τρόπους όπως με την τριβή της μεμβράνης, με δόνηση χαλκιών ή άλλων μικρών αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο ηχείο κλπ.

Σε αυτά τα όργανα ο ήχος παράγεται καθώς πάλλεται ο αέρας που βρίσκεται μέσα στο σωλήνα του κάθε οργάνου.