Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Σύνθεση

Στο μάθημα της Σύνθεσης, ο σπουδαστής διδάσκεται την επεξεργασία μουσικών φορμών και τη σύνθεση κομματιών. Όσο απλό και αν ακούγεται, απαιτεί πολύ χρόνο και φυσικά όλες τις γνώσεις των προηγούμενων Ανώτερων Θεωρητικών. Το αποτέλεσμα αυτού του μαθήματος είναι η ικανότητα σύνθεσης κομματιών οργανικών ή φωνητικών, όλων των υφών, όλων των μουσικών περιόδων. Πρόκειται λοιπόν για την ανώτατη μουσική εκμάθηση που μπορεί να έχει ένας πλέον μουσικός-συνθέτης. Το επίπεδο όπως γίνεται αντιληπτό, είναι εξαιρετικά υψηλό. Απαιτείται ο σπουδαστής να έχει πτυχίο Φυγής με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς, καθώς και υψηλό επίπεδο Πιάνου(ανεξάρτητα από το όργανο που έχει σπουδάσει), συγκεκριμένα επίπεδο Ανωτέρας, για να εγγραφεί στο Α έτος Σύνθεσης. Η διάρκεια φοίτησης είναι 4 έως 6 έτη.