Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Χορωδία

Σε αυτό το μάθημα ο σπουδαστής διδάσκεται το πώς θα πρέπει να καταταχθούν οι χορωδοί στη χορωδία. Εκτός απο το θεωρητικό κομμάτι του μαθήματος, θα πρέπει να συμμετέχει και στη χορωδία του ωδείου ή της σχολής που φοιτεί. Το επίπεδό του μπορεί να είναι σχετικά μέτριο, συγκεκριμένα μπορεί να φοιτήσει εφόσον έχει περάσει το επίπεδο της Κατωτέρας. Η φοίτηση είναι 2 έτη.