Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Αερόφωνα

Σε αυτά τα όργανα ο ήχος παράγεται καθώς πάλλεται ο αέρας που βρίσκεται μέσα στο σωλήνα του κάθε οργάνου.
Τα πνευστά όργανα κατατάσσονται σε ξύλινα, χάλκινα, πολύαυλα και αερόφωνα με ελεύθερες γλωττίδες.

Αναφορικά έχουμε:

1.Ξύλινα
φλάουτο
πίκολο
όμποε
αγγλικό κόρνο
κλαρινέτο
μπάσο κλαρινέτο
φαγκότο
κόντρα φαγκότο
σαξόφωνο

2.Χάλκινα
τρομπέτα ή σάλπιγγα
κορνέτο
κόρνο
τρομπόνι
τούμπα

3.Πολύαυλα
εκκλησιαστικό όργανο (πληκτροφόρο αερόφωνο)

4.Άσκαυλοι
τσαμπούνα
γκάιντα

5.Ανθρώπινη φωνή
θεωρείται αερόφωνο όργανο που δεν κατατάσσεται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.