Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Φυγή (Φούγκα)

Στο μάθημα αυτό διδάσκεται η τέχνη της Φούγκας, με παράλληλη μελέτη και ανάλυση των φυγών του J.S.Bach και άλλων συνθετών. Ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει ήδη πτυχίο Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς για να εγγραφεί στο Α έτος Φυγής. Το μάθημα της Φυγής έχει υποχρεωτικό μάθημα το Πιάνο (επίπεδο Γ Μέσης). Η φοίτηση διαρκεί 2 έως 4 έτη.