Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Σχετικές Κλίμακες

Σχετικές Κλίμακες είναι 2 κλίμακες, η 1η ΜΕΙΖΟΝΑ κ η 2η ΕΛΑΣΣΟΝΑ, οι οποίες έχουν τον ίδιο οπλισμό.
Για παράδειγμα η Ντο ΜΕΙΖΟΝΑ και η λα ΕΛΑΣΣΟΝΑ είναι ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ.
Για να βρούμε μια ΣΧΕΤΙΚΗ μιας κλίμακας σκεφτόμαστε οτι οι Τονικές βαθμίδες των 2 κλιμάκων, έχουν απόσταση διαστήματος 3ης μικρής. Συγκεκριμένα η Τονική της ΜΕΙΖΟΝΑΣ βρίσκεται μια 3η μικρή ψηλότερα από την Τονική της ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Οπότε αν γνωρίζουμε τη ΜΕΙΖΟΝΑ, κατεβαίνουμε από την Τονική της ένα διάστημα 3ης μικρής και έτσι βρίσκουμε την Τονική της ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ της. Η αντίστροφη διαδικασία γίνεται όταν γνωρίζουμε την ΕΛΑΣΣΟΝΑ. Τότε θα πρέπει να ανέβουμε το ίδιο διάστημα για να βρούμε την Τονική της ΜΕΙΖΟΝΑΣ.