Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Πώς να μελετήσω τις κλίμακες στο πιάνο (δ' μερος)

Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περιλαμβάνει τις κλίμακες Ντο, Ρε, Μι, Σολ και Λα

Σε αυτή την κατηγορία όλες οι κλίμακες που περιλαμβάνονται έχουν ακριβώς τον ίδιο δαχτυλισμό. Άρα όποια σειρά δαχτύλων θα χρησιμοποιήσουμε για τη Ντο, την ίδια σειρά θα χρησιμοποιήσουμε και για τις υπόλοιπες, αρχίζοντας βέβαια από διαφορετική αρχική νότα εφόσον αλλάζει η κλίμακα. Άρα στην κλίμακα Ντο έχουμε:
για το δεξί χέρι: Ντο με 1ο, Ρε με 2ο, Μι με 3ο, Φα με 1ο (αλλαγή), Σολ με 2ο, Λα με 3ο, Σι με 4ο και Ντο με 5ο.
για το αριστερό χέρι: Ντο με 5ο, Ρε με 4ο, Μι με 3ο, Φα με 2ο, Σολ με 1ο, Λα με 3ο (αλλαγή),
Σι με 2ο και Ντο με 1ο.
Για τις υπόλοιπες κλίμακες της κατηγορίας, ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι δαχτυλισμοί.