Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Πώς να μελετήσω τις κλίμακες στο πιάνο (β' μερος)

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περιλαμβάνει τις κλίμακες: Σιb, Λαb και Μιb
Αυτές οι 3 ομαδοποιούνται με την ίδια λογική της Α Κατηγορίας, δηλαδή με βάση δαχτυλισμού και υφέσεων.
Εδώ υπάρχει και μια παρατήρηση που βοηθά πολύ το σπουδαστή:
Η νότα Σιb σε όλες τις μείζονες κλίμακες, στο δεξί χέρι, παίζεται ΠΑΝΤΑ με 4ο δάχτυλο.
Αυτό αν ο σπουδαστής το προσέξει, δεν πρόκειται να ξεχάσει τους δαχτυλισμούς σε αυτές τις 3 κλίμακες.

Ξεκινάμε λοιπόν από την κλίμακα Σιb. Όπως αναφέραμε, το δεξί χέρι ξεκινά με 4ο δάχτυλο, ενώ το αριστερό με 3ο. Γνωρίζοντας ότι η Σιb έχει οπλισμό Σιb και Μιb (άρα 2 μαύρα πλήκτρα), καταλαβαίνουμε ότι αφού στο δεξί χέρι στη νότα Σιb θα έχουμε 4ο δάχτυλο, στη νότα Μιb θα έχουμε 3ο. Στο αριστερό τα δάχτυλα είναι αντίθετα, οπότε στη νότα Σιb θα έχουμε 3ο δάχτυλο, άρα στη νότα Μιb θα έχουμε 4ο.
Έτσι τα ενδιάμεσα πλήκτρα (άσπρα) αριθμούνται ως εξής:
Για το δεξί χέρι έχουμε: Ντο με 1ο, Ρε με 2ο (Μιb όπως είπαμε με 3ο), Φα με 1ο, Σολ με 2ο, Λα με 3ο (και τέλος Σιb με 4ο). Στο αριστερό: Ντο με 2ο, Ρε με 1ο (Μιb με 4ο), Φα με 3ο, Σολ με 2ο, Λα με 1ο (και τέλος Σιb με 3ο). Σε αυτήν την κλίμακα οι αριθμήσεις είναι αντίθετες.

Συνεχίζουμε με την επόμενη κλίμακα Λαb. Η μόνη διαφορά από την προηγούμενή της κλίμακα (τη Σιb), είναι οι επιπλέον αλλοιώσεις. Η πρώτη αλλοίωση φαίνεται και στην ονομασία της κλίμακας, δηλαδή η Λαb και η δεύτερη αλλοίωση είναι η νότα Ρε που πλέον γίνεται Ρεb.
Η νότα Λαb όπως γνωρίζουμε, βρίσκεται ακριβώς ένα πλήκτρο αριστερά από τη νότα Σιb. Άρα πολύ κοντά στην κλίμακα που παίξαμε προηγουμένως.
Πριν ξεκινήσουμε να παίξουμε την κλίμακά μας, θυμόμαστε την παρατήρηση που κάναμε προηγουμένως:
Η νότα Σιb σε όλες τις μείζονες κλίμακες, στο δεξί χέρι, παίζεται ΠΑΝΤΑ με 4ο δάχτυλο.
Έτσι καταλαβαίνουμε ότι η νότα Λαb παίζεται με 3ο δάχτυλο στο δεξί χέρι και εδώ τυχαίνει να ξεκινούν και τα 2 χέρια με το ίδιο δάχτυλο. Και το αριστερό λοιπόν ξεκινά με 3ο δάχτυλο. Τοποθετώντας λοιπόν στο δεξί χέρι 3ο δάχτυλο στη νότα Λαb, οι δαχτυλισμοί έχουν ως εξής: Λαb με 3ο,Σιb με 4ο,Ντο με 1ο,Ρεb με 2ο,Μιb με 3ο,Φα με 1ο,Σολ με 2ο και τέλος Λαb με 3ο.
Στο αριστερό χέρι έχουμε:  Λαb με 3ο,Σιb με 2ο,Ντο με 1ο,Ρεb με 4ο,Μιb με 3ο,Φα με 2ο,Σολ με 1ο και τέλος Λαb με 3ο.   

Η επόμενη κλίμακα αυτής της κατηγορίας είναι η Μιb. Η διαφορά της από τη Λαb είναι η νότα Ρε (που στην κλίμακα Λαb ήταν Ρεb, ενώ τώρα παραμένει Ρε). Η κλίμακα Μιb ξεκινά και στα δύο χέρια με 3ο δάχτυλο. Οπότε οι νότες της κλίμακας αριθμούνται ως εξής:
Δεξί χέρι: Μιb με 3ο, Φα με 1ο, Σολ με 2ο, Λαb με 3ο, Σιb με 4ο, Ντο με 1ο, Ρε με 2ο και τέλος Μιb με 3ο. Αριστερό χέρι: Μιb με 3ο, Φα με 2ο, Σολ με 1ο, Λαb με 4ο, Σιb με 3ο, Ντο με 2ο, Ρε με 1ο και Μιb με 3ο.
Τα κοινά στοιχεία σε αυτές τις 3 κλίμακες, είναι οι νότες Σιb και Μιb που και στις 3 κλίμακες έχουν τα ίδια δάχτυλα στο δεξί χέρι και παρόμοια στο αριστερό. Ανήκουν τελικά στην ίδια κατηγορία, λόγω των παρόμοιων δαχτυλισμών που έχουν.