Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Οπλισμός Κλίμακας

Οπλισμός Κλίμακας ονομάζεται το σύνολο των αλλοιώσεων που υπάρχουν μέσα σε μια Κλίμακα, ώστε η κλίμακα αυτή να ανταποκρίνεται στη σωστή δομή της.
Στις ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ο οπλισμός δεν πρέπει να συγχέεται με την όξυνση του προσαγωγέα στις ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ή με τις οξύνσεις και τις βαρύνσεις στις ΜΕΛΩΔΙΚΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ. Ο οπλισμός των Ελασσόνων κλιμάκων είναι το σύνολο των αλλοιώσεων που υπάρχουν στη ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΛΙΜΑΚΑ και όχι στα άλλα 2 είδη (ΑΡΜΟΝΙΚΗ & ΜΕΛΩΔΙΚΗ).