Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Σπουδές μουσικής

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις σπουδές μουσικής.

Αρμονία είναι το μάθημα στο οποίο διδάσκεται η τέχνη των συνδυασμών των ήχων σε συνηχήσεις και η διαδοχή αυτών των συνηχήσεων.

Το μάθημα αυτό αφορά μελωδικές ασκήσεις οι οποίες εκτελούνται φωνητικά.

Σε αυτό το μάθημα ο σπουδαστής διδάσκεται το πώς θα πρέπει να καταταχθούν οι χορωδοί στη χορωδία.

Ο σπουδαστής διδάσκεται την ιστορία της μουσικής από τα προιστορικά χρόνια έως το παρόν.

Το μάθημα της μορφολογίας αφορά τη δομή των μουσικών έργων.

Στη μουσική δωματίου ο σπουδαστής συνοδεύει ή συνοδεύεται από ένα άλλο όργανο.

Οι λέξεις Prima Vista μεταφράζονται ως η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση.

Πρόκειται για την πρακτική άσκηση του σπουδαστή.