Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

ερωτήσεις Β' θεωρίας

  1. Δώστε ορισμό για α) Συγκοπή β) Αντιχρονισμό
  2. Τι είναι ο Μετρονόμος
  3. Τι ονομάζεται Διάστημα
  4. Πώς μετράμε τα διαστήματα
  5. Τι ονομάζουμε:
    Μελωδικά και Αρμονικά Διαστήματα, Απλά και Σύνθετα Διαστήματα, Φυσικά και Αλλοιωμένα Διαστήματα, Τέλεια και Ατελή Διαστήματα, Σύμφωνα και Διάφωνα Διαστήματα, Εναρμόνια Διαστήματα, Χαρακτηριστικά Διαστήματα