Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Β’ ΘΕΩΡΙΑΣ

 1. Δώστε ορισμό για α) Συγκοπή β) Αντιχρονισμό
 2. Τι είναι ο Μετρονόμος
 3. Τι ονομάζεται Διάστημα
 4. Πώς μετράμε τα διαστήματα
 5. Τι ονομάζουμε:
  Μελωδικά και Αρμονικά Διαστήματα, Απλά και Σύνθετα Διαστήματα, Φυσικά και Αλλοιωμένα Διαστήματα, Τέλεια και Ατελή Διαστήματα, Σύμφωνα και Διάφωνα Διαστήματα, Εναρμόνια Διαστήματα, Χαρακτηριστικά Διαστήματα
 6. Αναφέρατε τη διαφορά Καθαρού και Μικρού – Μεγάλου Διαστήματος
 7. Τι ονομάζουμε Αναστροφή Διαστήματος
 8. Δώστε ορισμό για α) Διατονικά Ημιτόνια β) Χρωματικά Ημιτόνια
 9. Τι ονομάζουμε α) Εναρμόνιους Φθόγγους β) Ταυτοφωνία
 10. Τι μας δίνει:
  η Αναστροφή Καθαρού Διαστήματος
  η Αναστροφή Μικρού Διαστήματος
  η Αναστροφή Ελαττωμένου Διαστήματος
 11. Δώστε ορισμό για:
  Διατονικές Κλίμακες, Φανταστικές Κλίμακες, Εναρμόνιες Κλίμακες,
  Χρωματικές Κλίμακες, Φυσικές Κλίμακες, Σχετικές Κλίμακες, Ομώνυμες Κλίμακες
 12. Πού βρίσκονται τα Διαστήματα:
  2ης Μικρής στις Μείζονες Κλίμακες
  3ης Μεγάλης στις Μείζονες Κλίμακες
  4ης Αυξημένης στις Μείζονες Κλίμακες
  5ης Καθαρής στις Μείζονες Κλίμακες
  2ης Αυξημένης στις Ελάσσονες Κλίμακες
  Αναφέρατε αυτά τα Διαστήματα στις:
  Ντο, Φα, Ρε, Σιb (Μείζονες) και λα, μι, ρε, φα (Ελάσσονες)
 13. Ποιος είναι ο οπλισμός στις παρακάτω Μείζονες Κλίμακες:
  Μι, Σολ, Ντο#, Φα#, Λαb, Μιb, Σολb
  Έπειτα αναφέρατε τις Σχετικές Ελάσσονες Κλίμακες των προηγούμενων Μειζόνων και τον οπλισμό αυτών