Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Eric Whitacre's Virtual Choir 2.0, `Sleep`

See video

The 2011 Virtual Choir video features 2052 performances of 'Sleep' from 1752 singers in 58 countries, individually recorded and uploaded to YouTube between September 2010 and January 2011. http://virtualchoir.org