Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Τα μαθήματα μουσικής είναι ατομικά ή ομαδικά;

  • andriana kandyla on Δευ, 07/25/2011 - 21:39

    Ο σπουδαστής μπορεί να συμμετέχει στο ωδείο σε μάθημα οργάνου, μαθήματα υποχρεωτικά θεωρητικά και ανώτερα θεωρητικά. Τα μαθήματα οργάνου είναι ατομικά, τα υποχρεωτικά θεωρητικά είναι ομαδικά και τα ανώτερα θεωρητικά είναι ατομικά.