Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

πως βρισκουμε τι ειδους ειναι μια συνχορδια;

 • andriana kandyla on Πέμ, 06/06/2013 - 13:04

  Η κάθε συγχορδία σχηματίζεται με βάση ή θεμέλιο ένα φθόγγο, πάνω στον οποίο χτίζονται διαδοχικά διαστήματα 3ης. Το πόσα διστήματα 3ης θα βάλουμε καθώς και το τί είδους διαστήματα 3ης θα είναι αυτά, καθορίζεται το είδος της συγχορδίας.

  Αν χτίσουμε πχ 3 διαστήματα 3ης πάνω στο φθόγγο ντο, θα έχουμε ως εξής:
  ντο - μι - σολ - σι, άρα επειδή η συγχορδία έχει 4 διαφορετικούς φθόγγους, ονομάζεται τετράφωνη.

  Το είδος της συγχορδίας έχει να κάνει με το είδος των διαστημάτων που θα χτίσουμε. Αν για παράδειγμα έχουμε το φθόγγο ντο κ χτίσουμε διαδοχικά ένα διάστημα 3ης Μεγάλης κ έπειτα άλλο ένα διάστημα 3ης μικρής, τότε προκύπτει η συγχορδία ντο - μι - σολ η οποία είναι Μείζονα.

  Γενικότερα τα είδη των συγχορδιών καθορίζονται ως εξής:

  ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ
  διαδοχικά διαστήματα 3ης Μεγάλης και 3ης μικρής   (ή 3ης Μεγάλης και 5ης Καθαρής από το θεμέλιο φθόγγο)

  ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ
  διαδοχικά διαστήματα 3ης μικρής και 3ης Μεγάλης   (ή 3ης μικρής και 5ης Καθαρής από το θεμέλιο φθόγγο)

  ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ
  διαδοχικά διαστήματα 3ης Μεγάλης και 3ης Μεγάλης   (ή 3ης Μεγάλης και 5ης Αυξημένης από το θεμέλιο φθόγγο)

  ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ
  διαδοχικά διαστήματα 3ης μικρής και 3ης μικρής   (ή 3ης μικρής και 5ης ελαττωμένης από το θεμέλιο φθόγγο)