Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

κλμ.,θα ήθελα να μαθω ποια λέμε χαρακτηριστικά διαφωνα διαστήματα.Aκόμα αν υπάρχουν διαβαθμισμένες ασκήσεις prima vista για τα θεωρητικά.ευχαριστω

 • andriana kandyla on Παρ, 07/06/2012 - 11:27

  Υπάρχει η έννοια "χαρακτηριστικά διαστήματα" κ υπάρχει κ η έννοια "διάφωνα διαστήματα".

  Τα χαρακτηριστικά διαστήματα είναι όλα τα αυξημένα κ ελαττωμένα διαστήματα κ λέγονται χαρακτηριστικά διότι αν η βάση τους χρησιμοποιηθεί σαν Τονική βαθμίδα για την κατασκευή μιας μείζονας ή ελάσσονας σκάλας, η κορυφή τους δεν μπορεί να περιέχεται ούτε στη μια ούτε στην άλλη κλίμακα.

  Διάφωνα διαστήματα, σύμφωνα με την κατάταξη που έγινε κατά την περίοδο 1700-1900, είναι τα διαστήματα 2ας, 7ης κ όλα τα χαρακτηριστικά διαστήματα (δηλαδή όλα τα αυξημένα κ ελαττωμένα).

  Άρα στην ουσία όταν λέμε χαρακτηριστικά διάφωνα διαστήματα εννοούμε το ίδιο με τον όρο χαρακτηριστικά διαστήματα.

  Οι ασκήσεις prima vista αφορούν περισσότερο στα όργανα. Στα θεωρητικά έχουμε επίπεδα σολφεζ που μερικές από τις ασκήσεις τους θα μπορούσαν να δωθούν σαν μελωδίες prima vista στο σπουδαστή. Μέχρι στιγμής στα περισσότερα ωδεία, δεν εξετάζονται στα θεωρητικά ασκήσεις prima vista, αλλά αν κάποιος θα ήθελε να εξασκήσει αυτή την τεχνική, θα μπορούσε να ασχοληθεί με τις μονόφωνες μελωδίες των σολφεζ, που ευτυχώς υπάρχουν άφθονες, πολύπλοκες ή μη, για όλα τα επίπεδα σπουδών.