Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Θα ήθελα να ρωτήσω με ποιόν τρόπο γίνεται το Transporto.Θα ήταν καλό να μου δώσετε και κάποια παραδείγματα...Ευχαριστώ πολύ!

 • andriana kandyla on Δευ, 06/10/2013 - 19:50

  Με τον όρο τρανσπόρτο, εννοούμε την αλλαγή τονικότητας (κλίμακας) μιας μελωδίας. Οι συνηθισμένες ερωτήσεις για το τρανσπόρτο είναι:
  -Να μεταφερθεί η μελωδία σε ζητούμενη κλίμακα (πχ στη Φα ή στη Ντο# κλπ) και
  -Να μεταφερθεί η μελωδία σε ζητούμενο διάστημα (πχ 1 Τόνο πάνω ή 2 Τόνους κάτω κλπ)


  Εργαζόμαστε ως εξής:

  Αν έχουμε μια μελωδία γραμμένη στη Ντο Μείζονα κ οι φθόγγοι είναι ντο-ρε-μι-φα-σολ-ντο κ η ζητούμενη τονικότητα είναι η Ρε Μείζονα, τότε από τη διαφορά των 2 κλιμάκων (της υπάρχουσας και της ζητούμενης) καταλαβαίνουμε ότι πρέπει οι φθόγγοι να "ανέβουν" (οξυνθούν) κατά 1 Τόνο. Άρα η μελωδία ντο-ρε-μι-φα-σολ-ντο θα αλλάξει και θα γίνει: ρε-μι-φα#-σολ-λα-ρε

  Αλλιώς μπορούμε να σκεφτούμε τις βαθμίδες που αντιστοιχούν οι νότες της δοσμένης μελωδίας. Θα πρέπει στην νέα τονικότητα, οι νέες νότες να αντιστοιχούν στις ίδιες βαθμίδες της νέας κλίμακας. Άρα αφού στη Ντο οι φθόγγοι αντιστοιχούσαν στις I, II, III, IV, V, I, τότε και στη νέα κλίμακα που είναι η Ρε, θα πρέπει να αντιστοιχούν στις ίδιες βαθμίδες, άρα οι φθόγγοι θα είναι οι ρε-μι-φα#-σολ-λα-ρε.