Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Θα ήθελα να μάθω αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά με το κλασσικό τραγούδι. Δηλ. ποιά είναι η διάρκεια φοίτησης της μονωδίας, ποιά τα υποχρεωτικά μαθήματα για το δίπλωμα κλπ. :)

  • andriana kandyla on Κυρ, 06/17/2012 - 17:13

    Η διάρκεια φοίτησης της σχολής Μονωδίας σύμφωνα με το νόμο του διατάγματος του 1957 είναι Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα κ Μέση από 2 έτη το κάθε επίπεδο κ η Ανωτέρα 3 έτη. Τα υποχρεωτικά μαθήματα για Διπλωματικές είναι Θεωρία (3 έτη), Αρμονία (3 έτη), Σολφέζ (5 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Χορωδία, Υποχρεωτικό Πιάνο (επιπέδου μέχρι Μέσης σχολής), εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, σωστή προφορά ξένων κειμένων, Μελοδραματική και Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).