Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Ήθελα να αποσαφινιστεί αυτό που διάβασα, σχετικά με το ότι "οι Σχετικές Κλίμακες είναι 2 κλίμακες, η 1η ΜΕΙΖΟΝΑ κ η 2η ΕΛΑΣΣΟΝΑ, οι οποίες έχουν τον ίδιο οπλισμό". Ειδικά αυτό που λέει για τον ίδιο οπλισμό... Μπορεί να είναι σχετικές, αλλά δεν είδα να έχο

  • andriana kandyla on Πέμ, 06/06/2013 - 12:51

    Οι σχετικές κλίμακες είναι 2 κλίμακες με τον ίδιο οπλισμό. Φυσικά ποτέ δε θα μπορούσαν να είναι και οι 2 Μείζονες ή και οι 2 Ελάσσονες γιατί δεν γίνεται να υπάρξουν 2 κλίμακες ίδιου είδους με τον ίδιο οπλισμό!

    Οπότε οι 2 αυτές κλίμακες που είναι λέγονται Σχετικές, είναι η μία Μείζονα και η άλλη Ελάσσονα.

    Για παράδειγμα η Ντο Μείζονα με τη λα Ελάσσονα είναι σχετικές, διότι και οι 2 έχουν τον ίδιο οπλισμό, δηλαδή καμία αλλοίωση. Άλλο ένα παράδειγμα είναι η Μι Μείζονα με τη ντο# Ελάσσονα, όπου και οι 2 έχουν στον οπλισμό τους 4 διέσεις

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπερδεύουμε τον οπλισμό των Ελασσόνων κλιμάκων με την αλλοίωση που παίρνει ο προσαγωγέας στην αρμονική Ελάσσονα. Η αλλοίωση αυτή είναι εκτός του οπλισμού.