Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Α θεωρία

  1. Τι ονομάζεται ηχος; Ποια τα χαρακτηριστικά των μουσικών φθόγγων; Τι διαφορά έχουν οι φθόγγοι από τα φθογγόσημα;
  2. Τι ονομάζεται ημιτόνιο; Τι διαφορά υπάρχει μεταξύ χρωματικού κ διατονικού ημιτονίου;
    Πόσα ημιτόνια περιέχονται σε:     i)1 οκτάβα     ii)1 τονο     iii)1 τριημιτόνιο;