Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Τεστ Α' Θεωρίας

 1. Τι ονομάζεται ηχος; Ποια τα χαρακτηριστικά των μουσικών φθόγγων; Τι διαφορά έχουν οι φθόγγοι από τα φθογγόσημα;
 2. Τι ονομάζεται ημιτόνιο; Τι διαφορά υπάρχει μεταξύ χρωματικού κ διατονικού ημιτονίου;
  Πόσα ημιτόνια περιέχονται σε:     i)1 οκτάβα     ii)1 τονο     iii)1 τριημιτόνιο;
 3. Πόσες κ ποιες περιοχές έχει η μουσική έκταση;
 4. Ποιες αλλοιώσεις γνωρίζετε κ σε τι ακριβώς χρησιμεύουν;
 5. Τι είναι το πεντάγραμμο; Πως μετράμε τις γραμμές κ τα διαστήματά του;Τι λέμε κλειδί; Ποσα κ ποια κλειδια γνωριζετε;
 6. Ποσες κ ποιες είναι οι κυριότερες αξίες φθόγγων κ παύσεων κ πώς γράφονται;
 7. Πως ονομάζεται η τελεία που τοποθετείται δεξιά από μια νότα ή από μια παύση;
 8. Τι ακριβώς προσφέρει στη νότα ή στην παύση αυτή η τελεία; Πως λέγονται οι φθόγγοι που έχουν μια τέτοια τελεία;
 9. Τι λέμε σύζευξη διαρκείας;
 10. Τι λεμε μουσικό μέτρο;
 11. Τι λέμε απλό, σύνθετο, μικτό κ ελεύθερο χρόνο;
 12. Τι ονομάζουμε τρίηχο κ δίηχο;
 13. Τι ονομάζουμε συγκοπή κ τι αντιχρονισμό;
 14. Τι ονομάζουμε διατονική κλίμακα,  χρωματική κλίμακα, εναρμόνιες      κλίμακες, φανταστικές κλίμακες;
 15. Αναφέρατε τις ονομασίες όλων των βαθμίδων μια διατονικής κλίμακας.
 16. Ποια η δομή της Μείζονας κλίμακας;
 17. Τι είναι ο οπλισμος;
  Τι οπλισμό έχουν οι Μείζονες: Σολ, Φα, Ντο, Λα, Σολb, Φα#, Ντοb;
 18. Πως βρίσκουμε τα ημιτόνια σε μια Μείζονα κλίμακα;
 19. Ποια είναι η V κ η VII στις μείζονες: Σολ, Λα, Μιb , Ρεb;
 20. Ποια τα ημιτόνια στις μείζονες: Ντο, Ρε, Φα, Λαb;
 21. Δώστε ορισμό για τα: αρμονικά, μελωδικά, απλά κ σύνθετα διαστήματα.