Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Glenn Wilson: The Power of Music

 


Chapters


01.Introduction
02.The Role of Music
03.Researched Effects
04.Shivers and Frissons 
05.Evolutionary Theories   
06.Gender Response  
07.Biosocial Nature  
08.Evocative Associations  
09.Tones and Tension  
10.Melodic Structure
11.Consonance and Dissonance  
12.Key Relationships
13.Prophecies in the Brain
14.The Mozart Effect
15.Q1: Progression of Tastes
16.Q2: Sounds and Colors
17.Q3: Causes of Frissons
18.Q4: Trite Music in Films  
19.Q5: Rooted Musical Memories
20.Q6: Cultural Response
21.Q7: Combining Notes and Effects