Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Ερωτήσεις για μουσική

Παρακάτω υπάρχουν ήδη απαντημένα ερωτήματα που αφορούν στις μουσικές σπουδές.
Υποβάλετε και εσείς την ερώτησή σας και λύστε τις απορίες σας για οποιοδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει.

Το Υποχρεωτικό Αρμονίας έχει 3ετή φοίτηση. Για να εισαχθεί σπουδαστής σε αυτό το μάθημα, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα 3 έτη Θεωρίας καθώς και τα 3 έτη solfege. Στο Υποχρεωτικό Αρμονίας παραδίδονται μόνο μαθήματα βασικής Αρμονίας.
Βέβαια ο σπουδαστής μπορεί παράλληλα να παρακολουθεί μαθήματα solfege, ώστε να ολοκληρώσει και τα 2 επόμενα έτη φοίτησής του.

Στο Ειδικό Αρμονίας η φοίτηση είναι τουλάχιστον 3ετής (μέγιστος χρόνος φοίτησης 6 έτη), εκτός αν ο σπουδαστής με εξετάσεις καταταγεί στο 2ο έτος Ειδικού Αρμονίας, οπότε η φοίτηση γίνεται 2ετής (με μέγιστο χρόνο φοίτησης 4 χρόνια).
Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι οτι ο σπουδαστής πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις για να εισαχθεί και στο 1ο έτος Ειδικού Αρμονίας. Ισχύει και σε αυτή την περίπτωση ότι ο σπουδαστής για να εισαχθεί σε αυτό το μάθημα, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα 3 έτη Θεωρίας καθώς και τα 3 έτη solfege.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Ειδικό Αρμονίας είναι υποχρεωτικό πιάνο επιπέδου Α Μέσης (εφόσον ο σπουδαστής δεν είναι πιανίστας), Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία, Choral, στοιχεία Αντίστιξης, Ακουστικά (συγχορδίες, διαστήματα, διαδοχή συγχορδιών) και εναρμόνιση Prima Vista.

 

Υπάρχει η έννοια "χαρακτηριστικά διαστήματα" κ υπάρχει κ η έννοια "διάφωνα διαστήματα".

Τα χαρακτηριστικά διαστήματα είναι όλα τα αυξημένα κ ελαττωμένα διαστήματα κ λέγονται χαρακτηριστικά διότι αν η βάση τους χρησιμοποιηθεί σαν Τονική βαθμίδα για την κατασκευή μιας μείζονας ή ελάσσονας σκάλας, η κορυφή τους δεν μπορεί να περιέχεται ούτε στη μια ούτε στην άλλη κλίμακα.

Διάφωνα διαστήματα, σύμφωνα με την κατάταξη που έγινε κατά την περίοδο 1700-1900, είναι τα διαστήματα 2ας, 7ης κ όλα τα χαρακτηριστικά διαστήματα (δηλαδή όλα τα αυξημένα κ ελαττωμένα).

Άρα στην ουσία όταν λέμε χαρακτηριστικά διάφωνα διαστήματα εννοούμε το ίδιο με τον όρο χαρακτηριστικά διαστήματα.

Οι ασκήσεις prima vista αφορούν περισσότερο στα όργανα. Στα θεωρητικά έχουμε επίπεδα σολφεζ που μερικές από τις ασκήσεις τους θα μπορούσαν να δωθούν σαν μελωδίες prima vista στο σπουδαστή. Μέχρι στιγμής στα περισσότερα ωδεία, δεν εξετάζονται στα θεωρητικά ασκήσεις prima vista, αλλά αν κάποιος θα ήθελε να εξασκήσει αυτή την τεχνική, θα μπορούσε να ασχοληθεί με τις μονόφωνες μελωδίες των σολφεζ, που ευτυχώς υπάρχουν άφθονες, πολύπλοκες ή μη, για όλα τα επίπεδα σπουδών.

Η διάρκεια φοίτησης της σχολής Μονωδίας σύμφωνα με το νόμο του διατάγματος του 1957 είναι Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα κ Μέση από 2 έτη το κάθε επίπεδο κ η Ανωτέρα 3 έτη. Τα υποχρεωτικά μαθήματα για Διπλωματικές είναι Θεωρία (3 έτη), Αρμονία (3 έτη), Σολφέζ (5 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Χορωδία, Υποχρεωτικό Πιάνο (επιπέδου μέχρι Μέσης σχολής), εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, σωστή προφορά ξένων κειμένων, Μελοδραματική και Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).

 

Η ύλη ανά τάξη πιάνου έχει οριστεί από Βασιλικό Διάταγμα του 1957. Περισσότερες πληρφοφορίες μπορείς να διαβάσεις σε αυτό το άρθρο

Η χρονική διάρκεια κάθε τάξης εξαρτάται από το επίπεδο που βρίσκεται ο σπουδαστής. Αναλυτικότερα έχει ως εξής:

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ Διάρκεια φοίτησης 2 έως 4 χρόνια

ΚΑΤΩΤΕΡΑ Διάρκεια φοίτησης 3 έως 6 χρόνια

ΜΕΣΗ Διάρκεια φοίτησης 3 έως 6 χρόνια

ΑΝΩΤΕΡΑ Διάρκεια φοίτησης 3 έως 6 χρόνια

Τέλος, υπάρχει δυνατότητα ο σπουδαστής να δέχεται μαθήματα κατ' οίκον και να είναι εγγεγραμμένος σε ωδείο. Αυτό γίνεται κατόπιν συνεννόησης δασκάλου και ωδείου.

Οι κλίμακες και τα αρπίσματα πάντα θα είναι από εκείνες τις ασκήσεις που ταλαιπωρούν τους σπουδαστές. Ο τρόπος όμως που διδάσκονται μπορεί να γίνει πιο απλός κωδικοποιώντας και οργανώνοντας τις ασκήσεις αυτές, ώστε να είναι εύκολα αντιληπτές και πιο κατανοητές. Είναι σημαντικό ο σπουδαστής να μπορεί να απομνημονεύσει όλες τις ασκήσεις χωρίς κόπο και να τις εκτελεί με άνεση. Εδώ θα βρείτε έναν ιδιαίτερο τρόπο οργάνωσης που είναι αρκετά αποτελεσματικός στην εκμάθηση αυτών των ασκήσεων.

Η επιλογή του πιάνου εξαρτάται από τη χρήση που θα κάνει κάποιος και από τις σπουδές που τον ενδιαφέρουν. Έχουμε λοιπόν τις εξής περιπτώσεις.

  1. Κλασσικές σπουδές πιάνου
  2. Μοντέρνο πιάνο
  3. Σπουδές θεωρητικών με εφαρμογή στο πιάνο
  4. Σπουδές μουσικής με χρήση προγραμμάτων στον υπολογιστή
  5. Συνδυασμοί των παραπάνω σπουδών

Αναλυτικότερα... εδώ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις, είναι εξετάσεις που δίνει ο σπουδαστής για να εισαχθεί σε έτος που αντιστοιχεί στο επίπεδο σπουδών που έχει πραγματοποιήσει. Πιο συγκεκριμένα αν ένας σπουδαστής έχει παρακολουθήσει ιδιαίτερα μαθήματα σε ένα όργανο ή σε θεωρητικά και θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του σε ένα ωδείο, τότε οφείλει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις για να εισαχθεί στο έτος σπουδών που του αναλογεί σύμφωνα με τη ύλη που έχει διδαχθεί. Όμως κατατακτήριες εξετάσεις δε δίνουν μόνο σπουδαστές που δεν έχουν γραφεί σε ωδείο, αλλά και σπουδαστές οι οποίοι έχουν ήδη γραφεί και σπουδάζουν στο ωδείο. Οι περιπτώσεις που σπουδαστές των ωδείων δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις, είναι για να εισαχθούν σε κάποιο έτος Ανώτερων Θεωρητικών. Οι κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται μία φορά ανά σχολικό έτος και συγκεκριμένα κάθε Οκτώβριο. Δεν είναι εσωτερικές εξετάσεις του ωδείου και γι αυτό το λόγο καλείται εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού για να εξακριβώσει αν όντως οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν με τη σωστή διαδικασία.

Τα μαθήματα οργάνου διαρκούν 40 λεπτά της ώρας εβδομαδιαίως. Όμως όταν ο σπουδαστής είναι μικρής ηλικίας, αυτό το 40λεπτο μπορεί εξαιρετικά να "σπάσει" σε δύο 20λεπτα εβδομαδιαίως.
Η ιδανική ηλικία που μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει πιάνο, είναι μεταξύ των 5 με 8 χρόνων,ανάλογα τις δυνατότητές του. Συνήθως τα περισσότερα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν μουσική μετά από την Α ή Β Δημοτικού. Τότε είναι μια καλή περίοδος που μπορούν να διδαχθούν και να αφομοιώσουν το μάθημα του μουσικού οργάνου.

Η ενασχόληση με τη μουσική δεν έχει όριο ηλικίας. Μπορεί οποιοσδήποτε να ξεκινήσει μουσική σε οποιαδήποτε ηλικία. Το σημαντικό είναι πως ο υποψήφιος σπουδαστής θα πρέπει να ενημερωθεί σωστά για την επιλογή του όσο αφορά στο όργανο και στις σπουδές που επιθυμεί να πραγματοποιήσει και να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο στόχος του. Μπορεί η ηλικία να μην είναι απαγορευτική, αλλά ο χρόνος που θα διαθέτει ο σπουδαστής για τη μελέτη του, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επίτευξη και τη σωστή εκμάθηση του εκάστοτε οργάνου.Υποβολή ερώτησης

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε την ερώτηση που επιθυμείτε.
Το συντομότερο δυνατό θα απαντήσουμε στο ερώτημά σας.