Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Ερωτήσεις για μουσική

Παρακάτω υπάρχουν ήδη απαντημένα ερωτήματα που αφορούν στις μουσικές σπουδές.
Υποβάλετε και εσείς την ερώτησή σας και λύστε τις απορίες σας για οποιοδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει.

Στις ετήσιες εξετάσεις για βαθμό Α κ Β Κατωτέρας, εκτελούνται από τους σπουδαστές υποχρεωτικά:


1 Bach (έργα από πρελούδια και φουγκέττες)

1 σπουδή (Czerny ή Berens, )

1 κομμάτι ή σονατίνα από τη διδακτέα ύλη

κλίμακες και αρπίσματα
(Μείζονες και Ελάσσονες αρμονικές και μελωδικές σε 2 οκτάβες παράλληλη και αντίθετη κίνηση

Μερικά βιβλία που χρησιμοποιούμε στην εκμάθηση του πιάνου για αρχαρίους είναι:

-John Thompson "The First Grade Book"
-Beyer
-Czerny 30
-Dyvernoy

Καλό θα ήταν να υπάρχει μία στοιχειώδης καθοδήγηση ύλης μέσα από αυτά τα βιβλία, ώστε να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε κ πώς!
Μια συμβουλή ποτέ δεν είναι αρκετή, ειδικά όταν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις δυνατότητές σας στην πρόοδο του οργάνου. Οπότε είναι απαραίτητο να μιλήσετε κατ' ιδίαν με τον καθηγητή που πρόκειται να αναλάβει το Υποχρεωτικό Πιάνο, ώστε να σας δώσει μια πιο λεπτομερή πορεία για το τί πρέπει να μελετήσετε. Μέθοδοι και βιβλία, υπάρχουν πολλά και αξιόπιστα. Όμως πάντα ο καθηγητής είναι απαραίτητος σε τέτοιου είδους μαθήματα, καθώς κανένα βιβλίο δεν μπορεί να τον αναπληρώσει, όσο πλήρες και να είναι.

Το αρμόνιο που έχετε σίγουρα είναι βοηθητικό για τα πρώτα τουλάχιστον μαθήματα, αλλά αργότερα που θα προχωρήσετε στην ύλη του Υποχρεωτικού Πιάνου, θα ήταν καλύτερο να μελετάτε σε πιάνο και όχι σε αρμόνιο. Αυτό βέβαια δε σημαίνει την απαραίτητη αγορά πιάνου, καθώς σχεδόν όλα τα ωδεία μπορούν πλέον να παραχωρούν αίθουσες με πιάνο για τη μελέτη των σπουδαστών τους.

Καλή αρχή!

Οι συγχορδίες περιλαμβάνουν νότες οι οποίες δημιουργούν συγκεκριμένα διαστήματα, οπότε και ορίζουν αν θα είναι Μείζονα ή Ελάσσονα η συγχορδία αυτή. Αν για παράδειγμα από μια θεμέλιο νότα θέλουμε να φτιάξουμε Μείζονα συγχορδία, τότε θα πρέπει να χτίσουμε 2 διαστήματα που απέχουν από τη θεμέλιο ένα 3ης Μεγάλο και ένα 5ης Καθαρό. Δηλ αν έχουμε τη νότα Ντο, η Μείζονα συγχορδία που σχηματίζεται βάσει του Ντο θα είναι η  Ντο - Μι - Σολ, διότι το Μι απέχει 3η Μεγάλη και το Σολ απέχει 5η Καθαρή (πάντα απόσταση από τη θεμέλιο Ντο). Στις Ελάσσονες συγχορδίες τα διαστήματα από τη θεμέλιο νότα θα πρέπει να είναι 3η μικρή και 5η Καθαρή.

Με τον όρο τρανσπόρτο, εννοούμε την αλλαγή τονικότητας (κλίμακας) μιας μελωδίας. Οι συνηθισμένες ερωτήσεις για το τρανσπόρτο είναι:
-Να μεταφερθεί η μελωδία σε ζητούμενη κλίμακα (πχ στη Φα ή στη Ντο# κλπ) και
-Να μεταφερθεί η μελωδία σε ζητούμενο διάστημα (πχ 1 Τόνο πάνω ή 2 Τόνους κάτω κλπ)


Εργαζόμαστε ως εξής:

Αν έχουμε μια μελωδία γραμμένη στη Ντο Μείζονα κ οι φθόγγοι είναι ντο-ρε-μι-φα-σολ-ντο κ η ζητούμενη τονικότητα είναι η Ρε Μείζονα, τότε από τη διαφορά των 2 κλιμάκων (της υπάρχουσας και της ζητούμενης) καταλαβαίνουμε ότι πρέπει οι φθόγγοι να "ανέβουν" (οξυνθούν) κατά 1 Τόνο. Άρα η μελωδία ντο-ρε-μι-φα-σολ-ντο θα αλλάξει και θα γίνει: ρε-μι-φα#-σολ-λα-ρε

Αλλιώς μπορούμε να σκεφτούμε τις βαθμίδες που αντιστοιχούν οι νότες της δοσμένης μελωδίας. Θα πρέπει στην νέα τονικότητα, οι νέες νότες να αντιστοιχούν στις ίδιες βαθμίδες της νέας κλίμακας. Άρα αφού στη Ντο οι φθόγγοι αντιστοιχούσαν στις I, II, III, IV, V, I, τότε και στη νέα κλίμακα που είναι η Ρε, θα πρέπει να αντιστοιχούν στις ίδιες βαθμίδες, άρα οι φθόγγοι θα είναι οι ρε-μι-φα#-σολ-λα-ρε.

Οι σχετικές κλίμακες είναι 2 κλίμακες με τον ίδιο οπλισμό. Φυσικά ποτέ δε θα μπορούσαν να είναι και οι 2 Μείζονες ή και οι 2 Ελάσσονες γιατί δεν γίνεται να υπάρξουν 2 κλίμακες ίδιου είδους με τον ίδιο οπλισμό!

Οπότε οι 2 αυτές κλίμακες που είναι λέγονται Σχετικές, είναι η μία Μείζονα και η άλλη Ελάσσονα.

Για παράδειγμα η Ντο Μείζονα με τη λα Ελάσσονα είναι σχετικές, διότι και οι 2 έχουν τον ίδιο οπλισμό, δηλαδή καμία αλλοίωση. Άλλο ένα παράδειγμα είναι η Μι Μείζονα με τη ντο# Ελάσσονα, όπου και οι 2 έχουν στον οπλισμό τους 4 διέσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπερδεύουμε τον οπλισμό των Ελασσόνων κλιμάκων με την αλλοίωση που παίρνει ο προσαγωγέας στην αρμονική Ελάσσονα. Η αλλοίωση αυτή είναι εκτός του οπλισμού.

Η κάθε συγχορδία σχηματίζεται με βάση ή θεμέλιο ένα φθόγγο, πάνω στον οποίο χτίζονται διαδοχικά διαστήματα 3ης. Το πόσα διστήματα 3ης θα βάλουμε καθώς και το τί είδους διαστήματα 3ης θα είναι αυτά, καθορίζεται το είδος της συγχορδίας.

Αν χτίσουμε πχ 3 διαστήματα 3ης πάνω στο φθόγγο ντο, θα έχουμε ως εξής:
ντο - μι - σολ - σι, άρα επειδή η συγχορδία έχει 4 διαφορετικούς φθόγγους, ονομάζεται τετράφωνη.

Το είδος της συγχορδίας έχει να κάνει με το είδος των διαστημάτων που θα χτίσουμε. Αν για παράδειγμα έχουμε το φθόγγο ντο κ χτίσουμε διαδοχικά ένα διάστημα 3ης Μεγάλης κ έπειτα άλλο ένα διάστημα 3ης μικρής, τότε προκύπτει η συγχορδία ντο - μι - σολ η οποία είναι Μείζονα.

Γενικότερα τα είδη των συγχορδιών καθορίζονται ως εξής:

ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ
διαδοχικά διαστήματα 3ης Μεγάλης και 3ης μικρής   (ή 3ης Μεγάλης και 5ης Καθαρής από το θεμέλιο φθόγγο)

ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ
διαδοχικά διαστήματα 3ης μικρής και 3ης Μεγάλης   (ή 3ης μικρής και 5ης Καθαρής από το θεμέλιο φθόγγο)

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ
διαδοχικά διαστήματα 3ης Μεγάλης και 3ης Μεγάλης   (ή 3ης Μεγάλης και 5ης Αυξημένης από το θεμέλιο φθόγγο)

ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ
διαδοχικά διαστήματα 3ης μικρής και 3ης μικρής   (ή 3ης μικρής και 5ης ελαττωμένης από το θεμέλιο φθόγγο)

Η διαδικασία εύρεσης οπλισμού σύμφωνα με την ονομασία και το είδος της κάθε κλίμακας, εξαρτάται από τη δομή της. Αν κοιτάξετε συγκεκριμένα σε αυτό το άρθρο, θα βρείτε αναλυτικά τη δομή των κλιμάκων. Θα κατανοήσετε πλέον οτι λόγω των διαστημάτων που πρέπει να τηρούνται στις κλίμακες, προκύπτουν οι αλλοιώσεις στους φθόγγους, οπότε αυτές οι αλλοιώσεις επειδή πλέον είναι ΜΟΝΙΜΕΣ, ονομάζονται ΟΠΛΙΣΜΟΣ.
Στο ίδιο άρθρο αναφέρονται και τα είδη των Ελασσόνων κλιμάκων. Δεν υπάρχει "κανονική" ελάσσονα. Υπάρχουν 3 είδη με τις ονομασίες: Φυσική, Αρμονική και Μελωδική.

Γειά σας. Είμαι αρκετά μεγάλη σε ηλικία κι έχω αποφασίσει πως θέλω να δώσω πανελλήνιες εξετάσεις για σπουδές μουσικολογίας στο πανεπιστήμιο. Έχω τρία ακαδημαϊκά έτη που παρακολουθώ θεωρητικά και μαθήματα κλασσικής κιθάρας σε ωδείο. Έχω φτάσει στη Β Κατωτέρα κι ελπίζω φέτος να περάσω στη Γ. Έχω περάσει και τις 3 θεωρίες, φέτος τη Μορφολογία, το Solfege 4, την ιστορία της μουσικής Α και το Α υποχρεωτικό αρμονίας. Θέλω όμως να μπω στο ειδικό αρμονίας καθώς οι γνώσεις του είναι προϋπόθεση για το ειδικό μάθημα στις πανελλήνιες. Αληθεύει ότι μόνο φέτος μπορώ να δώσω κατατακτήριες; Πρέπει να΄κάνω επιπλέον μαθήματα για να τα καταφέρω; Μπορείτε να μου πείτε περίπου σε τι τιμές κυμαίνονται οι εξετάσεις αλλά και η παρακολούθηση των μαθημάτων, καθώς μου είπαν πως το ειδικό αρμονίας χρεώνεται έξτρα; Επίσης, θα ήθελα να μεταφέρω τα μαθήματα στο σπίτι μου. Πιστεύετε πως η παρακολούθηση των μαθημάτων θεωρητικών και κιθάρας σε ωδείο είναι πιό επικοδομητική από τα ιδιαίτερα ή το αντίστροφο; Ευχαριστώ

 

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να δώσει ο σπουδαστής πανελλήνιες εξετάσεις είναι (εκτός των βασικών μαθημάτων της κατεύθυνσης) πολύ καλές γνώσεις Αρμονίας σε επίπεδο Ειδικού Αρμονίας. Η προετοιμασία που χρειάζεται δεν επαρκεί μόνο σε γραπτό επίπεδο, αλλά και σε ακουστικό, εννοώντας οτι θα πρέπει να έχουν διδαχθεί και ασκήσεις ακουστικής δεξιότητας. Ο χρόνος που απαιτείται για όλα αυτά, κυμαίνεται περίπου στον 1 χρόνο. Το Α' έτος υποχρεωτικού Αρμονίας, δυστυχώς δεν αρκεί.
Το οικονομικό κομμάτι εξαρτάται από το ωδείο και μόνο και φυσικά ισχύει πως το Ειδικό Αρμονίας χρεώνεται εξτρα και με σχετικά υψηλό κόστος. Η περίπτωση του ιδιαίτερου, σαφώς μπορεί να υφίσταται στην όλη προετοιμασία. Ίσως και να ενδύκνειται σε περίπτωση που ο σπουδαστής έχει ανάγκη από περισσότερα του ενός μαθήματα ανά εβδομάδα. Αυτό γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το δάσκαλο – ωδείο.
Θα πρέπει να σας τονίσω οτι η όλη προετοιμασία είναι αρκετά δύσκολη και χρειάζεται μελέτη σε καθημερινή βάση και φυσικά να μην ξεχνάτε πως πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη προετοιμασία στα μαθήματα κατεύθυνσης.
Οι κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται μόνο τον μήνα Οκτώβριο σε όλα τα ωδεία.

 

Συνήθως η εξέταση των κλιμάκων, σταματά στο επίπεδο της Ανωτέρας. Στα περισσότερα ωδεία οι σπουδαστές αποφασίζουν να δώσουν εξετάσεις τις κλίμακες ξεχωριστά για να μην εξεταστούν ξανά σε αυτές. Η εξέταση για επίπεδο Ανωτέρας που είναι κ το τελευταίο για τις κλίμακες, περιλαμβάνει:

Μείζονες κ Ελάσσονες (αρμονικές κ μελωδικές) σκάλες σε 4 οκτάβες με παράλληλη κ αντίθετη κίνηση, σε 3ες, 6ες, 10ες.

Αρπισμοί επίσης σε 4 οκτάβες με παράλληλη κ αντίθετη κίνηση σε 3ες, 6ες, 10ες κ μεθ' 7ης, με τις ανατροφές τους.

Ο όρος "ενώτερα θεωρητικά" έχει να κάνει με Αρμονία, Αντίστιξη, Φυγή και Σύνθεση. Εάν σ ενδιαφέρει κάποιο μάθημα από αυτά (τα οποία παρακαλουθούνται με αυτή τη σειρά κ καθάνα από αυτά έχει προαπαιτούμενο το προηγούμενό του), σίγουρα θα πρέπει να έχεις τελειώσει με τη θεωρία σε πολύ καλό επίπεδο για να υπάρχουν σωστές βάσεις για τα επόμενα μαθήματα. Σίγουρα για να παρακολουθήσεις τα ανώτερα θεωρητικά, θα πρέπει να έχεις τελειώσει με όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που απαιτούνται. Αν ωστόσο υπάρχει άρνηση σε αυτό κ θέλεις οπωσδήποτε να συνεχίσεις χωρίς παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων, τότε θα μπορούσες να συνεχίσεις με ιδιαίτερα μαθήματα, στα οποία ο καθηγητής θα κάλυπτε τα κενά που υπάρχουν κ θα συνέχιζε με τις όποιες δυνατότητες υπάρχουν. Παρόλα αυτά, επειδή τίποτε δεν είναι τυχαίο κ περιττό, καλό είναι να γνωρίζεις οτι τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν μόνο να σου προσφέρουν μια πιο σφαιρική γνώση γύρω από τη μουσική. Η ύλη γενικότερα που ακολουθείται στα ωδεία βρίσκεται εδώΥποβολή ερώτησης

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε την ερώτηση που επιθυμείτε.
Το συντομότερο δυνατό θα απαντήσουμε στο ερώτημά σας.