Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Ιστολόγια

Κάλησπερα,είναι χαρά και τιμή μου να βοηθήσω το staccato.

See video

Yuja Wang performs the first movement, Russian Dances, from Igor Stravinskys Petrushka, transcribed for solo piano by Stravinsky. Her new album, Transformation, opens with Petrushka, and will be released by Deutsche Grammophon on April 13.

http://www.yujawang.dreamhosters.com/