Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Καλησπέρα

Κάλησπερα,είναι χαρά και τιμή μου να βοηθήσω το staccato.