Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Υποτροφία για μετεκπαίδευση στη διδασκαλία μουσικών οργάνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, το οποίο διαχειρίζεται τη Δωρεά Γιάννη Χορν για χορήγηση υποτροφιών στη μνήμη της Κυβέλης, προκηρύσσει Διαγωνισμό για την απονομή έως δύο υποτροφιών ετήσιας διάρκειας για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 στην ειδικότητα «Διδασκαλία Μουσικών Οργάνων».

Οι υποψήφιοι, Ελληνίδες και Έλληνες, ηλικίας μέχρι 30 ετών, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι αναγνωρισμένων Ωδείων, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση αποδοχής τους για μετεκπαίδευση από κατάλληλο Μουσικό Ίδρυμα του εξωτερικού. Δεν μπορούν να μετέχουν στο Διαγωνισμό όσοι έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο διάστημα όμοια υποτροφία από άλλη πηγή.

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων λήγει την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες, προϋποθέσεις, αίτηση και δικαιολογητικά, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://www.sfm.gr