Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Ιστολόγια

"One of the perks of being an unemployed musician is that you get to play much less bad music."
— Jack Daney

"After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music."
— Aldous Huxley

"Music is, by its very nature, essentially powerless to express anything at all. Music expresses itself."
— Igor Stravinsky

"Hell is full of musical amateurs."
— George Bernard Shaw

"The drummer drives. Everybody else rides!"
— Panama Francis

Η επιλογή του πιάνου εξαρτάται από τη χρήση που θα κάνει κάποιος και από τις σπουδές που τον ενδιαφέρουν. Έχουμε λοιπόν τις εξής περιπτώσεις.

  1. Κλασσικές σπουδές πιάνου
  2. Μοντέρνο πιάνο
  3. Σπουδές θεωρητικών με εφαρμογή στο πιάνο ή
    Σπουδές μουσικής με χρήση προγραμμάτων στον υπολογιστή