Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Ιστολόγια

See video

Since 1853, Steinway pianos have set an uncompromising standard for sound, touch, beauty, and investment value. Steinway remains the choice of 9 out of 10 concert artists, and it is the preferred piano of countless musicians, professional and amateur, throughout the world. In this video, Ron Losby, President - Americas, Steinway & Sons, covers some of the patented features that make a Steinway the world's finest piano.

Susanna Yoko Henkel - violin
Monika Leskovar - cello
Ian Fountain - piano

live at the Zagreb International Chamber Music Festival 2008