Μουσικές Σπουδές - Oλα αυτά που θέλετε να μάθετε για της κλασικές σπουδές μουσικής.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Κατά τη διάρκεια των σπουδών των κλασσικών οργάνων, είναι υποχρεωτικό κάθε μαθητής να διδαχθεί μια σειρά από υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία ειναι: Θεωρία, Αρμονία, Solfege, Χορωδία, Ιστορία μουσικής, Μορφολογία, Μουσική δωματίου, Prima Vista, Πρακτικό διδασκαλείο και Οργανογνωσία.

Πρόκειται για την πρακτική άσκηση του σπουδαστή.

Είναι το μάθημα που ασχολείται με όλα τα είδη των οργάνων.